ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สพอ. มหาราช เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2562

วันที่13 กันยายน 2562 นางณัฐกานต์. ผลโภค. นักวิชาการพัฒ [...]