ข่าวประชาสัมพันธ์

​กิจกรรม​โครงการ​จิต​อาสา​เราทำความดี​ด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา​เเละวัชพืชบริเวณประตู​ระบายน้ำวัดอุโลมหมู่ที่ 3 ตำ​บ​ลมหาราช จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

วันที่​ 7 มกราคม ​2562 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนากา [...]

พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่นายอำเภอมหาราช และปลัดอาวุโส เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 256

นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้องรักษ [...]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย  พ [...]