กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 2 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ร่วมสังเกตุการณ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหัวไผ่ครั้งที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 เมษายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิช [...]

สังเกตการณ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 เมษายน 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเ [...]

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 1 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 1 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 4 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 2 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 5 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 3 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]