กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำ [...]

ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช ครั้งที่ 3

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำ [...]

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำ [...]

ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำ [...]