กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

30 ตุลาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหน [...]

ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา เกี่ยวกับการเขียนโครงการและทบทวนแนวทางการเบิกจ่ายเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ณ สพอ.มหาราช

29 ตุลาคม 2561 นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล นักวิชากา [...]

ให้คำแนะนำแก่ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อของบการสนับสนุนต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ณ สพอ.มหาราช

29 ตุลาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒ [...]

ให้คำแนะนำแนวทางการจัดการบริหารหนี้กับตัวแทนกลุ่มสตรีแป้งปอเปี๊ยะ ม.3 ต.บ้านนา ที่ค้างชำระหนี้ ในกรณีรับสภาพหนี้แล้ว

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิช [...]