กิจกรรมพัฒนาชุมชน

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.บ้านนา และติดตามความก้าวหน้าทั้งเยี่ยมเยียนกลุ่มสตรีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพ [...]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

31 ตุลาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหน [...]

อบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แนวทางที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

31 ตุลาคม 2561 น.ส.อำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการหนองหญ้าป [...]

แนวทางการเขียนโครงการเสนอเพื่อของบสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพในเขตตำบลบ้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

30 ตุลาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒ [...]

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมอบบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์แก่ผู้ประกอบการ OTOP ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ณ พุทธอุทธยานหลวงปู่ทวด ม.4 ต.บ้านใหม่

30 ตุลาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหน [...]