กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราช ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมกาญจนาภิเษกมหาราช

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมห [...]

ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.กะท่ม เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเป็นองค์กรสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

16 กพ.61 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนา [...]

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 15 ก.พ. 61 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมห [...]