กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 เวทีติดตาม ถามไถ่

วันที่ 24 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิช [...]