กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมแยกตาใบ หมู่ที่ 4 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชา [...]

นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช

3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนา [...]