กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 4 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่ 1 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 เมษายน 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโคร [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 5 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 เมษายน 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโคร [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลเจ้าตาเจ้ายาย หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิช [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาช [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าตอ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาช [...]

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒน [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 เมษายน 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพั [...]