สพอ.มหาราช จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า(ขยะ รีไซเคิล) สมทบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562
นางสาวอำไพวรรณ. ชื่นอุทัย. พัฒนาการอำเภอมหาราช
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า(ขยะ รีไซเคิล) สมทบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอมหาราชร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนางอมรรัตน์. กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมกาญจนภิเษกอำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 23 times, 1 visits today)