ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่กิจกรรมที่ 6

วันที่  6 กันยายน  2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมหาราชดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  (OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมจัดทำสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธ์ และวิถีชุมชน ณ พุทธอุทยานหลวงปู่ทวด อ.มหาราช
(Visited 54 times, 1 visits today)