ติดตามการส่งเสริมอาชีพตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

วันที่ 4 กันยายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการส่งเสริมอาชีพตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน “สำนึก แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ หมู่ที่ 3 ต.กะทุ่ม
(Visited 6 times, 1 visits today)