ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ และการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดหมู่บ้าน OTOP Village และ OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 5 ครั้ง
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราชและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ และการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดหมู่บ้าน OTOP Village และ OTOP นวัตวิถี ทั้งแจ้งประเด็นสำคัญที่ทางกรมและจังหวัดได้เร่งรัดมาและที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช
(Visited 5 times, 1 visits today)