ประชุมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านใหม่

เข้าชม 5 ครั้ง
30 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านใหม่ ณ รพสต.บ้านใหม่ ม.๒ ต.บ้านใหม่
(Visited 5 times, 1 visits today)