ติดตามการส่งเสริมอาชีพตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

เข้าชม 3 ครั้ง
30 สิงหาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการส่งเสริมอาชีพตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน “สำนึก แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ หมู่ที่ 3 ต.กะทุ่ม
(Visited 3 times, 1 visits today)