ประชุมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางนา

เข้าชม 6 ครั้ง
29 สิงหาคม 2561 นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางนา ณ ศูนย์จัดเรียนชุมชนบ้านกะทุ่ม หมู่ที่ 2 ต.กะทุ่ม
(Visited 6 times, 1 visits today)