ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 1.4 พัฒนาคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 1.4 พัฒนาคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยได้รับเกียรติจากนายบุญสม ไตรยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และนายสุชิน อุ้มญาติ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านเกาะเกิด มาเป็นวิทยากร ณ ศูนย์จัดการเรียนรู้ ม.2 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช
(Visited 68 times, 1 visits today)