โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการส่งเสริมให้ครอบครัวยากจนมีอาชีพเเละรายได้

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการส่งเสริมให้ครอบครัวยากจนมีอาชีพเเละรายได้ โดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมด้วย ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช
(Visited 23 times, 1 visits today)