ร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านขวาง ณ ม.2 ต.บ้านขวาง

เข้าชม 7 ครั้ง
9 พฤษภาคม 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านขวาง ณ ม.2 ต.บ้านขวาง
(Visited 7 times, 1 visits today)