พัฒนาการอำเภอมหาราชและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนและดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งมอบหมายงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

เข้าชม 13 ครั้ง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราชและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนและดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งมอบหมายงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช
(Visited 13 times, 1 visits today)