ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนจากกองพัฒนาบทบาทสตรีให้กับ กพสม.ม.5 ต.บ้านนา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนจากกองพัฒนาบทบาทสตรีให้กับ กพสม.ม.5 ต.บ้านนา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช
(Visited 6 times, 1 visits today)