ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference

13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกมหาราช ชั้น 2 โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
(Visited 13 times, 1 visits today)