คณะกรรมการ กพสอ. ประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหาราช พร้อมนางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ คณะกรรมการ กพสอ. ประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช
(Visited 9 times, 1 visits today)