นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maharat วันที่ 13 ก.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ สพอ. มหาราช เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2562

วันที่13 กันยายน 2562 นางณัฐกานต์. ผลโภค. นักวิชาการพัฒ [...]