นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริการของเรา