นายสมมาต หวัดสนิท

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maharat วันที่ 08 พ.ย. 2562

พอ. มหาราช ร่วมกิจกรรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการกองทุน ตามหลักธรรมาภิบาล”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอ [...]