นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maharat วันที่ 07 ม.ค. 2562

​กิจกรรม​โครงการ​จิต​อาสา​เราทำความดี​ด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา​เเละวัชพืชบริเวณประตู​ระบายน้ำวัดอุโลมหมู่ที่ 3 ตำ​บ​ลมหาราช จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา