นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย maharat วันที่ 02 พ.ย. 2561

มอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประเภท ผู้นำสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ด [...]