โครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ ดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ (นครสวรรค์ในความพอเพียง) กิจกรรมหลัก การพัฒนาและสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 54 times, 1 visits today)