วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม 2560)

อำเภอแม่วงก์ โดย นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 85 พรรษา โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ในการนี้ นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 13 times, 1 visits today)