นายมนตรี แดนเขตต์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่วาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่