การคัดเลือกกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ทะ

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาวบุษกร ก๋อนสืบ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่ทะและทีมงาน ดำเนินการคัดเลือกกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ

(Visited 23 times, 1 visits today)