การคัดเลือกกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ทะ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาวบุษกร ก๋อนสืบ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่ทะและทีมงาน ดำเนินการคัดเลือกกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ

(Visited 14 times, 1 visits today)