เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ณ วัดคะตึดเชียงมั่น อ.เมืองลำปาง

26 กันยายน 2560 นางเฉลา ผดุงพงษ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะ พร้อมทีมงานร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ณ วัดคะตึดเชียงมั่น อ.เมืองลำปาง

(Visited 18 times, 1 visits today)