งานเกษียณพัฒนาการอำเภอแม่ทะและส่วนงานอื่นๆ ที่อำเภอแม่ทะ

วันที่ 22 กันยายน 2560 งานเกษียณหัวหน้าเฉลา ผดุงพงษ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะและส่วนงานอื่นๆ ที่อำเภอแม่ทะโดยการนำท่านธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ

(Visited 10 times, 1 visits today)