เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและองค์กรสตรีอำเภอเลี้ยงส่งท่านพัฒนาการอำเภอแม่ทะ

เข้าชม 48 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2560 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่ทะและเครือข่ายองค์กรสตรีอำเภอแม่ทะเลี้ยงส่งท่านพัฒนาการอำเภอแม่ทะ ท่านเฉลา พดุงพงษ์ ในการที่ท่านเกษียณอายุราชการ ณ ห้องอาหารรสดัง อ. แม่ทะ จ.ลำปาง

(Visited 48 times, 1 visits today)