การส่งเสริมตลาดประชารัฐ ตลาดนัดชุมชนคนลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2560 อำเภอแม่ทะดำเนินการโครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐ ตลาดนัดชุมชนคนลำปาง โดยมีท่านนายอำเภอแม่ทะท่านธนิต สุภาแสน เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

(Visited 28 times, 1 visits today)