นายอนุสรณ์ แก้วชมภู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ทะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเม่ทะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maetha วันที่ 25 มิ.ย. 2562

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ภาคีพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด