นายอนุสรณ์ แก้วชมภู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ทะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเม่ทะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง