พัฒนาการอำเภอแม่สรวยได้ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

เข้าชม 9 ครั้ง

(Visited 9 times, 1 visits today)