ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย (Happy Zone) ร่วมส่งมอบบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมาย นายจำลอง อินทรีย์ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายตามโครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน ปี 2 จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

เข้าชม 9 ครั้ง

(Visited 9 times, 1 visits today)