สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สรวย

เข้าชม 5 ครั้ง

(Visited 5 times, 1 visits today)