ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ริม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maerim วันที่ 22 ส.ค. 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชนและคณะทำงานพัฒนาพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ต.ริมใต้

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 : นายสุประดิษฐ์ ไชยวงศ์ พัฒนาการ [...]