พัฒนาการอำเภอแม่พริก

นางนัฏยา สมฤทธิ์

พัฒนาการอำเภอแม่พริก

นายไกรสร บัญญัติศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่พริกและตำบลแม่ปุ

นางสาววิลาสินี ทิมวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระบาทวังตวงและตำบลผาปัง

(Visited 238 times, 1 visits today)