กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางวิภาดา  วิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอำเภอแม่พริก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก ร่วมออกหน่วยบริการ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  โดยมีนายประภาส  อึ้งตระกูล  นายอำเภอแม่พริก เป็นประธาน

(Visited 19 times, 1 visits today)