การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประภาส  อึ้งตระกูล  นายอำเภอแม่พริก  นางวิภาดา  วิบูลย์พันธ์  พัฒนาการอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก ให้การต้อนรับนายสงัด  หมื่นตาบุตร  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ที่ได้นำคณะทำงานกลั่นกรองการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(Visited 8 times, 1 visits today)