การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสัญจร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่ารอำเภอแม่พริก

(Visited 24 times, 1 visits today)