อำเภอเเม่เมาะ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเม่เมาะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ตระหนักเเละรับรู้เเละเท่าทันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เเละปัญหาด้านความปลอดภัยด้านสารสนเทศ งานพัฒนาชุมชน ณ  หอประชุมทิพย์ช้าง ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

(Visited 11 times, 1 visits today)