อำเภอเเม่เมาะ ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัยพัฒนาการอำเภอเเม่เมาะ มอบหมายให้นางรัตนา พุทธวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านนาเเขมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเเม่เมาะ อำเภอเเม่เมาะ  จังหวัดลำปาง

(Visited 42 times, 1 visits today)