อำเภอเเม่เมาะ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นางณัฏิรา สกุลศรีนำชัย พัฒนการอำเภอเเม่เมาะ เเละทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเม่เมาะ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ณ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

(Visited 14 times, 1 visits today)