นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วย นางวิไลลักษ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย พัฒนาการอำเภอเเม่เมาะ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ นายประจวบ      กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วย นางวิไลลักษ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัด และให้กำลังใจ แก่ทีมงานพัฒนาชุมชนเเม่เมาะในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเเละ   การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  ของอำเภอเเม่เมาะ

(Visited 92 times, 1 visits today)