@ที่นี่แม่จริม๑ ประชุมหารือร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของอำเภอแม่จริม

วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอแม่จริม ประชุมหารือร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของอำเภอแม่จริม ในการจัดทำแผนการดำเนินงานดำเนินงานของชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม(ผู้นำ อช.) ในไตรมาสที่ 2 – 3 ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม

(Visited 9 times, 1 visits today)