@แม่จริม@ ประชุมชี้แจงข้อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายชัยยะ  ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอแม่จริม ประชุมชี้แจงข้อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(Visited 12 times, 1 visits today)