@แม่จริม@ ชี้แจงการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จริม

@แม่จริม@ วันที่่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอแม่จริม พร้อมด้วยนางศรีนวล  จันพฤกษ์ พัฒนากร ชี้แจงการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(การท่องเที่ยวชุมชน) บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จริม โดยมีนายบุญเปลื่อง  ก้อวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ข้อมูล

(Visited 57 times, 1 visits today)