ข่าวประชาสัมพันธ์

การสืบทราบเพื่อกำหนดราคากลางวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สนับสนุนตาม โครงการเมืองพอเพียง:สร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

pdf 1 pdf 2 pdf 3 pdf 4 pdf 5 [...]

นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.พะเยา และ สพอ.แม่ใจ เยี่ยมจุดเรียนรู้ปารชญ์สัมมาชีพ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

  พ่อสุ่ม คำมี วัย 60 ปี อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 3 [...]

สพอ.แม่ใจ นักประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนและหัวหน้างานสารสนเทศ สพจ.พะเยา เยี่ยมกลุ่ม OTOP กลุ่มสุขสันต์เซรามิก และถ่ายทำสกู๊ปแนะนำกลุ่ม

ศุกร์ 9 กพ..2560 นายยุทธภูมิ  นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสา [...]

สพอ.แม่ใจ ร่วมกับนักข่าวพลเมือง หัวหน้ากองงานสารสนเทศ สพจ.พะเยาเยี่ยมและถ่ายทำสกู๊ปกลุ่มหมอนสม็อกมงคลแม่เอี่ยม กลุ่ม OTOP อ.แม่ใจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายยุทธภูมิ  นามวงศ์ ห [...]