ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ ประชุมคณะอนุฯและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ใจ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ ประชุมคณะอนุฯและคณะก [...]

วันที่ 28 มกราคม 2561 ผู้นำ อช. อำเภอแม่ใจร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช.สานต่องานที่พ่อทำ สร้างสรรคสังคมไทย ด้วยใจอาสา กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยสาขาอ่างเก็บน้ำห้วยเพ็ง บ้านหล่ายทุ่ง อ.เชียงม่วน

วันที่ 28 มกราคม 2561 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจั [...]

ันที่ 24 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561 บ้าน หมู่ 5 ต.แม่สุก หมู่ 1 ต.่าแฝก และ หมู่ 13 ต.บ้านเหล่า

วันที่ 24 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสั [...]

วันที่ 19 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพครัวเรือนใหม่ ปี 2561 หมู่ 5 ต.ศรีถ้อย และ หมู่ 9 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 19 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการสร้างสัมมา [...]